Едукативна програма за млади: ХИВ и сексуалното здравје

Дали сакаш да се информираш повеќе во врска со твоето сексуално здравје и да стекнеш вештини што ќе ти помогнат да се заштитиш и подобро да се грижиш за себе? 

Едукативната програма на „Заедно посилни“ е наменета за геј и би мажи помеѓу 18 и 29 години и ќе се одвива во два дела во април (види подолу). Таа покрива повеќе теми и нуди теоретски и практични информации поврзани со разбирањето, превенцијата и менаџирањето на ХИВ-инфекцијата, другите сексуално преносливи инфекции, како и пошироките аспекти на сексуалното здравје. 

Оваа едукативна програма има цел да ги поткова младите геј и би мажи со ресурсите што им се потребни за да можат да носат информирани одлуки поврзани со своето сексуално здравје и да придонесат за добросостојбата во своите заедници преку споделување точни и релевантни информации за важни, но занемарени прашања. 

Преглед на програмата

1. Контекст на ХИВ-инфекцијата во Северна Македонија: Добиј значајни увиди поврзани со трендовите на ХИВ кај геј и би мажите во Македонија, со цел подобро да разбереш во која мера си засегнат од ова здравствено прашање. 

2.  Основи на ХИВ: Добиј или утврди ги знаењата за начините на пренос на ХИВ, сите современи алатки за превенција, тестирањето и дијагностиката.

3. ПреП и ПЕП: Запознај се подлабоко со пред- и постекспозициската профилакса како ефективни и современи алатки за превенција на ХИВ-инфекцијата. Дознај како функционираат, како можат да те заштитат и како да добиеш пристап до нив во Македонија.

4. Што треба да знам за ХИВ денес?: Биди во тек со современите начини за лекување и менаџирање на ХИВ-инфекцијата во светот и кај нас, ефикасноста на терапијата, терапијата како превенција и достапноста на современи лекови за ХИВ во Македонија.

4. Живеење со ХИВ: Дознај што значи да се живее со ХИВ денес и со какви реални предизвици се соочуваат луѓето што живеат вирусот – бидејќи од овој проблем може да бидат засегнати и твои пријатели или партнери. .

5. Сексуално преносливи инфекции: Снабди се со најважните знаења за најчестите сексуално преносливи инфекции, како да се заштитиш од нив, како да ги препознаеш и каде можеш да се обратиш за тестирање, совет или лекување – без чувство на срам или страв од осуда.

7. Психолошки аспекти на сексуалното здравје: Истражи ја поврзаноста на сексуалното и менталното здравје и дознај повеќе за начините за грижа на сексуалното здравје преку грижата за менталното и емоционалното здравје.

8. Chemsex: Дознај повеќе за користењето на дроги пред или за време на сексуалните односи. Добиј современи и точни информации за ризиците поврзани со оваа пракса. 

9. Дискриминација – како да се препознае и каде да се побара помош?: Добиј увиди за дискриминацијата поврзана со ХИВ и сексуалната ориентација, како да ја препознаеш и каде да се обратиш за помош.

10. Достапноста на услугите за ХИВ и сексуално преносливите инфекции: Дознај повеќе за достапноста на бесплатните и доверливи услуги за ХИВ-тестирање и тестирање за други сексуално преносливи инфекции во Македонија.

Кога ќе се одвива програмата?

Двете едукативни сесии ќе се случат за време на два викенда: на 13-ти и 14-ти април (прв дел) и на 27-ми и 28-ми април (втор дел) и вклучуваат по едно ноќевање во хотел надвор од Скопје.

– Прв дел: 13-ти и 14-ти април
– Втор дел: 27-ми и 28-ми април

Каде ќе се одвива програмата?

Двата дела од програмата ќе се одвиваат во два различни градови во Македонија. Информациите поврзани со точните локации ќе бидат објавени дополнително.

Колку чини учеството?

Учеството во оваа програма е целосно бесплатно.

Сакаш да учествуваш?

Не ја испуштај можноста и пријави се за учество до 25-ти март на линкот.

Од избраните учесници се очекува да учествуваат и во двата дела од едукативната програма, односно на 13-14 април и на 27-28 април. 

За повеќе информации и прашања, обратете се на [email protected]

Биди дел од нашата едукативна програма и пријави се уште денес.