Што е ПрЕП?

ПрЕП или предекспозициска профилакса е алатка за превенција на ХИВ. Таа претставува таблета која содржи две антиретровирусни активни состојки и може да ја зема ХИВ-негативно лице, во период на ризик, за да се заштити од инфицирање со ХИВ.

Во 2015 година Светската здравствена организација (СЗО) објави силна препорака дека ПрЕП треба да се направи достапна како дополнителен избор на превенција на ХИВ за лицата што се наоѓаат во значителен ризик од вирусот, како дел од комбиниран пакет на опции за превенција.

Повеќе за правилниот начин на употреба на ПрЕП може да се прочита во нашиот водич „Моето сексуално здравје и ХИВ“.