Донирај

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ДОНАЦИЈА КОН ЗДРУЖЕНИЕТО ЗАЕДНО ПОСИЛНИ СКОПЈЕ, ВЕ МОЛИМЕ ИЗВРШЕТЕ УПЛАТА НА СЛЕДНИВЕ СМЕТКИ:

ДОНАЦИЈА НА СРЕДСТВА ВО ДЕНАРИ
СМЕТКА: ЗДРУЖЕНИЕ ЗАЕДНО ПОСИЛНИ – 2 СКОПЈЕ
ЕДБ: 4080013541173
AДРЕСА: ВАСКО КАРАЈАНОВ БР.2-4, 1000 СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЖИРО СМЕТКА: 300000003733081
БАНКА: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

ДОНАЦИЈА НА СРЕДСТВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА
BENEFICIARY: ZDRUZHENIE ZAEDNO POSILNI SKOPJE
ADDRESS: UL. VASKO KARAJANOV BR.2-4 – SKOPJE, 1000 SKOPJE, NORTH MACEDONIA
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ACCOUNT: 0270100308387
IBAN: MK07300701003083888
SWIFT CODE: KOBSMK2X